Wet ter voorkoming van witwassen

wet ter voorkoming van witwassen
Heeft u een eigen bedrijf? Dan wordt u door de wet ter voorkoming van witwassen van overheidswege verplicht tot het voeren van een integere bedrijfsvoering. Hoe u kunt voldoen aan de nieuwe aangescherpte wetgeving op dit gebied, kunt u in deze blog lezen. Ook wordt u geïnformeerd over een hulpmiddel hierbij. Waarmee u één en ander voor uzelf minder arbeidsintensief en betrouwbaar kunt maken bij de naleving van de wet ter voorkoming van witwassen. Zodat u zich kunt beschermen tegen eventuele kwade bedoelingen van buitenaf en om een risico van een mogelijke smet op uw naam te minimaliseren.

Hoe kunt u met uw bedrijf voldoen aan de wet ter voorkoming van witwassen?

Om met uw bedrijf te kunnen voldoen aan de wet ter voorkoming van witwassen, ook wel bekend als Wwft, moet uw bedrijf op geen enkele manier te linken zijn aan criminele activiteiten. De reputatie van uw bedrijf moet onberispelijk zijn. Met ingang van 10 januari 2020 is de wet ter voorkoming van witwassen op verschillende punten aangescherpt. Dit vraagt van u om een aantal juiste stappen te nemen in uw bedrijfsvoering. Gebleken is dat dit veel kan vragen en een arbeidsintensief traject kan zijn. Om dit voor u eenvoudiger te maken en u hierbij te ondersteunen, is automatiseringssoftware ontwikkeld. Waarmee u op een simpele manier kunt voldoen aan de eisen die aan uw bedrijf gesteld worden vanuit de wet ter voorkoming van witwassen.

Met welke hulp voldoet uw bedrijf op een gemakkelijke manier aan de Wwft?

Met behulp van deze automatiseringssoftware kan uw bedrijf eenvoudig voldoen aan de vereiste stappen die vanuit de wet gesteld worden. Door middel van het uitvoeren van systematische controles op identiteit- en bankgegevens. En dubbele controle van de identiteit van klanten met gebruikmaking van een id-scan en IDIN (online identificatie). Dat u garantie biedt bij het accepteren van klanten. U kunt zich hiermee indekken tegen eventuele criminele intentie van anderen en risico op schade aan uw reputatie. Zodat u zich met een gerust geweten kunt richten op uw business as usual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *